Ruimtepact 2040 – De Aftrap

Lezing / Debat

Vanaf 2 mei treedt de nieuwe ruimtelijke visie voor Limburg in werking! Gedeputeerde Inge Moors nodigt je 16 mei van harte uit voor een inspirerende namiddag. Samen met de sprekers zetten we de stap van visie naar uitvoering.

SARAH VAN DE VELDE (Bureau Bas Smets)
De missie van Bureau Bas Smets is om de weerbaarheid van onze steden te vergroten. Hun projecten zetten in op ontharden, de grond weer laten ademen en regenwater in de bodem laten dringen, waardoor er leefbare ecosystemen ontstaan.

KRISTINE VERACHTERT (Bureau Spatie)
Met een klare kijk op uitdagingen van Vlaamse gemeenten, zoals de bouwshift, ontwikkelt bureau Spatie ruimtelijke instrumenten die gemeenten helpen bij het voeren van een doeltreffend ruimtelijk beleid.

KOEN VERMOESEN (Vlaio)
Vanuit de grote transformatie-uitdaging, biedt Koen Vermoesen inzicht om bedrijventerreinen klimaatneutraal en klimaatbestendig te maken, het juiste bedrijf op de juiste plaats te krijgen en ruimte beschikbaar te maken voor de bedrijven die onze economische ambities realiseren.

RIK HOUTHAEVE (BUUR en KU Leuven)
Vanuit zijn expertise met de aanpak van complexe ruimtelijke en omgevingsvraagstukken, benadert Rik Houthaeve groenblauwe aders en open ruimte corridors als hefbomen om de gebieden voor landbouw, natuur en bos te versterken.

Meer informatie