S U G I B E R R Y. Meaning

Tentoonstelling

In de tentoonstelling Meaning zoekt SUGIBERRY naar de architecturale relatie tussen Japan en Vlaanderen, door eigen werk naast dat van anderen te tonen. Ze tonen hoe een idee dat zich aanpast aan een veranderende context, meer specifiek in de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Japan, leidt tot nieuwe verbanden en nieuwe betekenislagen.

SUGIBERRY focust op menselijkheid en de dialoog met de gebouwde omgeving. Hun projecten omhelzen uiteenlopende condities en zijn vaak een katalysator voor nieuwe verhoudingen en betekenissen. De architectuur van SUGIBERRY vormt de uitdrukking van die zoektocht: alles staat in relatie tot het menselijke.

Meer informatie