Schenk Hattori. Translations

Tentoonstelling

In het voorjaar van 2020 toont het Vlaams Architectuurinstituut binnen het thema Back from Japan het werk van twee jonge architectenbureaus die werken vanuit België en Japan. Schenk Hattori werkt vanuit Antwerpen en Tokyo. Het bureau werd opgericht door Steven Schenk en Daisuke Hattori kort na hun studies aan de Accademia di Architettura in Mendrisio, Zwitserland.

De tentoonstelling Translations zoekt de limieten van onze verbeelding op. De bezoeker wordt meegenomen in een zoektocht naar de mysterieuze en vaak verloren elementen in architectuur. Schenk Hattori stelt de vraag hoe de prehistorische hut, die een microkosmos vormde om de ons omringende wereld te bevatten, in onze huidige tijd begrepen kan worden.

Het oeroude proces waarbij de mens de wereld bruikbaar en vooral grijpbaar probeerde te maken, was de eerste manier om architectuur te maken. Het bepalen van de vorm en de maat van de realiteit kende steeds zijn oorsprong in de waarnemingscapaciteiten van de mens. Tot op vandaag vormt de waarneming iets gemeenschappelijks tussen mensen, vrij van culturele achtergrond.

Opening installatie:
Als onderdeel van de tentoonstelling bouwt Schenk Hattori samen met SUGIBERRY een belevingsinstallatie in de binnentuin van deSingel. Op 26 maart graven ze tijdens de openingsavond letterlijk en figuurlijk naar waar de wereld van ideeën en het fysieke elkaar raken. Elk vanuit hun eigen perspectief gaan ze in gesprek over het ontwerp en de relatie tot het thema ‘Back from Japan’.

Meer informatie