Schipholweg Gateway Haarlem

Tentoonstelling

De Schipholweg is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste entree van Haarlem. De afgelopen 10 jaar is het aanzien van deze invalsweg vanaf de A9 ingrijpend veranderd en ook de komende jaren staat er een aantal nieuwbouwprojecten op stapel die het Haarlemse stadsbeeld danig zullen veranderen. Voor het ABC is dat de reden om in een zogenoemde Wijk-te-Kijk-tentoonstelling de metamorfose van de Gateway Haarlem te belichten en in historisch perspectief te plaatsen.

Het ABC heeft 3 zalen ingericht voor deze tentoonstelling. In de eerste zaal komt de historie van het gebied aan de orde, in de tweede zaal worden de projecten toegelicht die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd en in de derde zaal wordt de bezoekers een blik in de nabije toekomst gegund. Waar mogelijk wordt de tentoonstelling verlevendigd met maquettes en bewegende beelden. Vier Haarlemse stadsarchitecten die de afgelopen decennia betrokken waren bij de voorbereiding van de plannen laten ook hun licht schijnen over het voorlopige eindresultaat.

Meer informatie