Show me the money!

Boekpresentatie

Veel auteurs hebben zich de afgelopen tien jaar afgevraagd hoe neoliberalisme en gemondialiseerde financiële markten van invloed zijn op architectuur en stedenbouw. Wat doen zulke politiek-economische ontwikkelingen bijvoorbeeld met beleid, hoe beïnvloeden ze esthetische vondsten en wat voor vragen roepen ze op met betrekking tot waarde? Vaak wordt daarbij gekozen voor een generaliserende benadering, in plaats van specifieke, concrete gevallen. In deze Omnibus vieren we het verschijnen van twee boeken die nadrukkelijk wél afgebakende voorbeelden beschrijven;
Architecture and Retrenchment: Neoliberalization of the Swedish Model across Aesthetics and Space, 1968-1994 (Helena Mattsson, 2023) en The City in the City. Architecture and Change in London’s Financial District (Amy Thomas, 2023). Het gesprek wordt geleid door de Amerikaanse architectuurhistoricus Reinhold Martin.
Architectuurhistoricus en -theoreticus Helena Mattsson kijkt met een esthetische en ruimtelijke blik naar de verandering van de Zweedse verzorgingsstaat in haar boek Architecture and Retrenchment: Neoliberalization of the Swedish Model across Aesthetics and Space, 1968-1994 (Bloomsbury Visual Arts, 2023).
Architectuurhistoricus Amy Thomas schetst in The City in the City. Architecture and Change in London’s Financial District (MIT Press, 2023) op vier schaalgrootten hoe het bankwezen in Londen en de omgeving waarin het zich afspeelt na de Tweede Wereldoorlog hand in hand zijn veranderd.

Meer informatie