STAD in onderzoek #1: Sociale stijging

Lezing / Debat

Zo’n twintig jaar geleden werd tijdens de grootschalige aanpak van de Vogelaarwijken veel onderzoek gedaan naar geslaagde stedelijke vernieuwing. Welke tips en lessen uit die tijd zijn ook nu nog actueel en waarop is aanvullend, meerjarig onderzoek nodig? Hoe voorkomen we dat we het wiel opnieuw uitvinden? En waar kunnen politiek, beleid en uitvoering op sturen om de Haagse stedelijke ontwikkeling optimaal te laten verlopen? Platform STAD organiseert in 2024 de reeks ‘STAD in onderzoek’ waarin toonaangevende onderzoekers en ervaringsdeskundigen met elkaar en deelnemers in gesprek gaan over deze vragen.

Onderzoek STAD en stijging: Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing
Programma
16:00 – 16:30 inloop
16:30 – 18:30 inleiding, reflectie en gesprek

Onderzoek STAD en stijging: Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing (VROMraad advies), toegelicht door Arnold Reijndorp, stadssocioloog en emeritus hoogleraar UVA: Wat waren de belangrijke conclusies van dit onderzoek? Wat was indertijd de relevantie en geldt deze nu nog? Welke aanbevelingen zijn er gedaan? *Sociale stijging gaat om het sociaal-economisch vooruitkomen van bewoners.
Reflectie van onderzoek naar de dagelijkse praktijk door Marlijn Lodewijks, voormalig projectleider NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), senior procesmanager gemeente Breda, directielid Van Wijnen Breda. Hoe herkent zij het onderzoek in de huidige eigen werkcontext?
18:30 – 19:00 borrel

Meer informatie