Stadmakerscongres 2019

Varia

Het Stadmakerscongres maakt ruimte voor nieuwe perspectieven op de goede groei van de stad. Werk mee aan vitale verbindingen tussen ruimtelijke en maatschappelijke stadsontwikkeling. Ontmoet netwerken en leer van initiatieven rond de urgente stedelijke opgaven. Denk mee over de toekomst van de compacte stad en concrete kansen en uitdagingen voor buurten, gebieden en plekken.

Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit eigen deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Vanuit die overtuiging werkt AIR opnieuw met vele partners en initiatiefnemers aan een breed en gevarieerd #SMC19.

Het congres opent in de ochtend met de uitreiking van de Van der Leeuwprijs, een gesprek met wethouder Bas Kurvers over de groei van Rotterdam en een lezing van Hermineke van Bockxmeer, concerndirecteur Stadsontwikkeling Rotterdam. Het programma sluit af met een stevige reflectie op Rotterdamse uitdagingen door de Guest Urban Critic van dit jaar. Verder onder meer: de Mobility Challenge Hoogkwartier en andere inspirerende ‘Next City’ praktijken, Veerkrachtig BoTu, de boekpresentatie van Buurten en gesprekken over de kwesties in het werken aan een inclusieve woonomgeving, de toegankelijkheid van de stad voor culturele initiatieven, en betaalbaar werk, Rotterdamse energietafels, circulaire bouwhubs met BlueCity, De Kroon en Buurman, en het verband tussen onder andere Hart van Zuid, Alexanderknoop, Central District, Beurs, Marconiplein en Feyenoord City.

Meer informatie