Stadmakerscongres 2020

Beurs

Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn eigen deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Dat is de overtuiging en tegelijk de uitdaging die het Stadmakerscongres centraal stelt. De breedte en variëteit van het programma en de vele betrokken partners weerspiegelen deze gedachte. Rotterdam is de plek van samenkomst en de opgaven van de stad geven kleur en richting aan de inhoud van het congres.

AIR initieert en coördineert het programma. Het congres wordt gedragen door de Van der Leeuwkring , de gemeente Rotterdam , Theater Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het programma wordt van energie voorzien door vele programmapartners.

Meer informatie