Stavros Stavrides: Reclaim the City

Lezing / Debat

STEDELIJKE MOGELIJKHEDEN EN EMANCIPATORISCHE COMMONS
Stavros Stavrides focust in zijn lezing op stedelijke gemeenschappen en hoe nieuwe gewoonten en rituelen gebaseerd op solidariteit ons dagelijkse leven opnieuw kunnen vormgeven.

De nieuwe stedelijke gemeenschappen dringen door in of onderbreken het dagelijkse leven tijdens sociale strubbelingen. Ze activeren zo mogelijkheden voor emancipatorische commons. Dit is volgens Stavros Stavrides de toekomst van commons. Urban commoning gaat niet over gedeelde hulpbronnen, maar over een collectieve ethos, gebaseerd op wederkerigheid en gelijkwaardigheid. In deze lezing met aansluitend een debat zal Stavrides aan de hand van Europese en Latijns Amerikaanse voorbeelden aantonen hoe collectieve emancipatieprocessen de toekomst van commons zal vormgeven.

De stad is het actieterrein voor sociale bewegingen en transformaties. Sociale acties in de stad, maar ook bezetting van de stedelijke ruimte, impliciet of expliciet, kunnen we zien als kansen voor emancipatie. In plaats van ‘onder controle te houden tijdelijke verschijnselen’ kunnen we ze beter beschouwen als nieuwe stedelijke gebruiken of afwijkende stedelijke rituelen, die nieuwe vormen van sociale organisatie met zich meebrengen.

Meer informatie