Sympoiesis

Tentoonstelling

De cultuur van de ecologie komt steeds prominenter in beeld bij het ontwerpen van de stad van vandaag. Het is de spil die ons in staat stelt om nieuwe manieren van kijken, handelen en opereren te articuleren, waardoor er een nieuwe set van praktijken in en voor de ecologische stad ontstaat.

De transformaties die onze samenlevingen en omgevingen momenteel ondergaan, brengen onze manier van zijn in de wereld in gevaar. Als zodanig vormen ze een uitdaging voor ons vermogen om projecten op te zetten of, concreter gezegd, om toekomstvisies te produceren en daarin concrete ambities te verankeren.

Deze context moedigt ons aan om nieuwe manieren van handelen te bedenken die ons in staat stellen om onzekerheid te integreren. We moeten verder gaan dan zelfkwelling – niet ondergaan – en acties bedenken die passen in het klimaatregime dat vorm krijgt.

De overgang van een systeem van autonome objecten naar een systeem van verwante objecten opent nieuwe perspectieven op interacties, vormen en processen. Georganiseerd rond deze drie hoofdstukken laat de tentoonstelling zien hoe ecologische cultuur projectcultuur kan kleuren, informeren en vernieuwen.

Deze tentoonstelling werd oorspronkelijk gerealiseerd door UR bureau d’architecture et d’urbanisme in samenwerking met Archizoom waar het voor het eerst werd gepresenteerd van 28 februari tot 15 mei 2023. Deze herfst wordt ze in een verkleinde versie getoond in de nieuwe toonplek et al. in Brussel.

van 8 september tot 3 december – Et al. Architect’s run space, Brussel

Meer informatie