Symposium | Coöperatief wonen

Symposium

In Museum Het Schip vindt op 23 april 2020 een symposium plaats over nieuwe en traditionele vormen van coöperatief wonen in Europa en Nederland. De organisatie is in handen van Museum Het Schip en de European Foundation of Living (ELF). Verschillende interessante sprekers zullen vanuit eigen kennis en ervaring ingaan op de huidige stand van zaken rond het coöperatief denken.

Het symposium coöperatief wonen wordt georganiseerd in het kader van de expositie De fantasie voorbij in Museum Het Schip over de Duitse architect Bruno Taut, die zich in het begin van de vorige eeuw ingezet heeft voor de coöperatieve beweging. Op het symposium is behalve aandacht voor de historische ontwikkeling van de coöperaties en de rol van Bruno Taut vooral veel aandacht voor de actuele situatie met innovaties. De verschillende initiatieven op Europees niveau en de nieuwe projecten van wooncoöperaties in met name Nederland komen uitgebreid aan bod.

De Voertaal is Engels.

Meer informatie