Tafelzetting #3 Sophia Holst

Tentoonstelling

Sophia Holst

Sophia Holst bestudeert sociale mechanismen in de stad. Ze focust hiervoor op het gebruik en misbruik van ruimte en architectuur. Haar praktijk situeert zich op de grens tussen architectuur, kunst en onderzoek. Ruimtes waarnemen en maken, is daar evenwaardig deel van. Niet-ontworpen vormen van ruimtegebruik genieten een bijzondere aandacht. Ze leggen volgens Holst de werkelijke noden bloot, maar stellen ook de nood om te ontwerpen in vraag.

Tafelzetting

Tafelzetting is de nieuwe tentoonstellingsreeks voor jonge architecten in Vlaanderen en Brussel van het Vlaams Architectuurinstituut en De Singel. Het voorplein van De Singel verbeeldt de kakofonie waarin jonge architecten een eigen praktijk opstarten. De veelvormige grenzen van de asfaltvlakte vormen de perfecte achtergrond voor de tentoonstellingsreeks. Elke architect die er tentoonstelt, beschikt over een set tafels met attributen, ontworpen door Laura Muyldermans. De tafels zijn niet alleen een installatie waarin de ontwerpers hun werk tonen, maar dagen hen ook uit om ruimtelijk positie in te nemen op het voorplein.

26 augustus – 23 oktober 2022, VAI, Antwerpen

Meer informatie