TIAFF Tilburgs Architectuurfilm Festival 2023 – The Elements

Festival

In de transitie naar een duurzame samenleving worden we uitgedaagd opnieuw na te denken over de rol van aarde, water, lucht en vuur in architectuur en onze leefomgeving. Met het thema The Elements werpt TIAFF licht op onze omgang met de natuurlijke elementen in steden, landschappen en gebouwen.

Met moderne technieken kregen we vuur, aarde, water en lucht getemd. Niet langer hoefden we te vrezen voor de natuurlijke elementen. Tot nu. Hoge grondprijzen, nieuwe energiebronnen, hevige regenbuien, overstromingen en luchtvervuiling zijn aan de orde van de dag. Tegelijkertijd gaat een enorme symbolische kracht uit van de elementen.

Met het thema The Elements wil TIAFF de huidige planetaire crises ontstijgen als slechts een technisch probleem en op zoek gaan naar de poƫtische en architectonische waarde van de elementen.

TIAFF presenteert is.m. Het College van Rijksadviseurs daarom inspirerende en actuele films met lezingen waarin aarde, water, lucht en vuur in onze leefomgeving worden uitgelicht.

Het College van Rijksadviseurs organiseert op 15 april samen TIAFF een publieksdebat over commons. Lucas de Man leidt het debat waarin de opmars van coƶperaties en burgerinitiatieven als onderdeel van de weg naar een duurzamer en eerlijker leefomgeving het onderwerp is.

Meer informatie