Toekomst Zaanse landschap in de MRA

Lezing / Debat

Vorig jaar zijn opvallend veel verkenningen en nota’s verschenen over het landschap. De nadruk lag op de toekomst/verandering van de veenweidegebieden, de bodemdaling en de CO2-productie.

Maar er is meer gaande! De druk op het stedelijk gebied gaat toenemen door enorme bouwopgaven. Tegelijkertijd willen we ‘het groen en blauw’ koesteren. Hoe laat zich dat verenigen? Zijn er mogelijkheden om het landschap meer betekenis te geven voor de stedeling? Kan er landbouw bedreven worden die meer dienstbaar is aan het aangrenzende stedelijke gebied?

Al deze vragen zijn voor Stichting Babel, Zaans Architectuurplatform, aanleiding om maandag 25 maart een informatieavond te houden over de scenario’s die worden geschetst over het landschap om ons heen. We kijken niet alleen naar Zaanstad: het landschap laat zich niet opknippen langs gemeentegrenzen. Doelstelling is vooral belangstellenden te informeren over de richting waarin onze leefomgeving zich ontwikkelt, deels wellicht onafwendbaar, maar deels ook maakbaar. Een belangrijk onderwerp, dus komt allen!

Met Riena Tienkamp (Staatsbosbeheer), Pieter Veen (Strootman Landschapsarchitecten), Frank de Wit (LTO) en Ton Bossink (Provincie Noord-Holland).

Na de presentaties is er ruimte voor vragen en debat tussen publiek en het panel, aangevuld met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en de MRA. Piet Oudega zal de avond begeleiden.

Aanmelden is gewenst, via e-mail aan info@stichting-babel.nl.

Meer informatie