Under the Same Sun

Varia

Het project Under The Same Sun onderzoekt hoe zonlicht in ruimte en tijd kan worden gevangen. Deelnemers worden uitgenodigd om een lichtopname van het gebouw van Het Nieuwe Instituut te maken, als een blauwdruk op ware grootte (schaal 1:1). In drie gezamenlijke opnamesessies wordt de relatie tussen licht, tijd en gebouw onderzocht. In Neuhaus komt een open werkruimte, waar blauwdrukken worden voorbereid, vastgelegd en tentoongesteld.

Terwijl de aarde rond de zon beweegt, zorgt de optelsom van veranderende lichtomstandigheden ervoor dat een plek steeds anders ervaren wordt: ‘Under The Same Sun’. Om dit effect vast te leggen, wordt het lichtgevoelige proces van de cyanotypie gebruikt, dat door vroege wetenschappers werd ingezet om zonlicht mee vast te leggen en dat bekend is komen te staan als ‘de eerste blauwdruk’ in de architectuur. In het project Under The Same Sun wordt deze reproductiemethode gebruikt om de relatie tussen licht en ruimte zichtbaar te maken. Het gebouw van Het Nieuwe Instituut verandert in een analoog belichtingsapparaat. Het resultaat is een serie abstracte fotogrammen op ware grootte, ontwikkeld door licht dat over de architectuur reist, beïnvloed door nabijgelegen gebouwen, objecten, ramen en schaduwen.

Meer informatie