Unfolding the Archives: Juliaan Lampens

Tentoonstelling

In zijn lange carrière als leermeester en docent aan Sint-Lucas Gent inspireerde Juliaan Lampens verschillende generaties architecten. Voor deze tentoonstelling werden daarom enkele van zijn leerlingen uitgenodigd om een selectie te maken uit zijn nalatenschap.

De thematische selectie illustreert Lampens’ fascinatie voor het architectuurdetail. Het speelt een sleutelrol doorheen zijn oeuvre. Ontwerpschetsen, onderzoekstekeningen en uitvoeringstekeningen tonen hoe de ontwikkeling van het detail bepalend is in het ontstaansproces van zijn architectuur, van embryo tot realisatie.

Samen met de tentoonstelling verschijnt de heruitgave van de catalogus Juliaan Lampens. 1950 – 1991 die tot stand kwam bij de overzichtstentoonstelling van de architect in deSingel in 1991.

Meer informatie