Van kopzorg naar topzorg

Lezing / Debat

20 maart a.s. vindt een avondprogramma plaats in Pakhuis de Zwijger rondom het gebouw Zuidoever, een bijzonder woon-zorg gebouw dat opmerkelijk succesvol is voor Cordaan, voor bewoners, zorgverleners en familie, architect Tangram Architekten. Er zijn verschillende gastsprekers, waarbij niet alleen de ervaringen met 3 jaar Zuidoever worden gedeeld, maar juist ook breder achtergronden worden belicht zoals onderzoek naar ruimtelijke ervaringen bij dementie, over ruimtelijke planning van wonen en zorg voor senioren en natuurlijk gaat het over haalbaarheid en verdienmodellen. Alles vanuit de visie dat bij bouwen voor wonen (met zorg) de mens en de natuur centraal moeten staan om succesvol te kunnen zijn en dat het ook kán, zelfs in deze tijd. Uiteraard lichten wij zelf de opzet van het gebouw en de achterliggende filosofie uitgebreid toe.

Het gehele programma is te vinden op de website van Pakhuis de Zwijger.

20 maart, 20:00 – Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Meer informatie