Variations On A Bird Cage

Lezing / Debat

Studio Ossidiana (Giovanni Bellotti en Alessandra Covini) is gefascineerd door de relatie tussen mens en dier en hoe deze zich door de eeuwen heen ontwikkelt, waarbij enerzijds de mens zich aanpast aan dieren en anderzijds dieren gedomesticeerd worden.

Tegenwoordig tracht de mens de leefomgeving van andere soorten zoveel mogelijk te controleren en in te kaderen door middel van ruimtelijke, juridische en politieke instrumenten, waarvan regelgeving en hekwerken concrete uitkomsten zijn.

Studio Ossidiana presenteert in deze lezing drie schalen waarop dieren door de mens zijn geïnstitutionaliseerd en toegeëigend: de domesticerende kooi, de stedelijke dierentuin en het territoriale nationale park. Daarbij gaan ze in op de transformerende kracht van deze archetypes aan de hand van onderzoek aan MIT en de Jan van Eyck Academie.

Animal Encounters
Aan de hand van een ruimtelijke installatie van modellen, tekeningen en kabinetten herdefinieert Studio Ossidiana de kooi, de dierentuin en het nationale park: niet als ruimten om soorten in op te sluiten – voor menselijk vermaak of voor hun eigen bestwil – maar als podia voor ontmoetingen tussen mens en dier en de start van een intersoortelijke dialoog. Naast het werk van Studio Ossidiana wordt een selectie uit de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw tentoongesteld, die een relationeel begrip van de ontmoeting tussen mens en dier introduceert en het ecologische aspect uitbreidt naar ideeën uit de systeemtheorie.

Meer informatie