Verboden Landschap

Lezing / Debat

Dat de nationaal-socialisten architectuur een belangrijke rol in het uitdragen van hun ideologie toekenden weten we. Wie is er niet bekend met de theatrale architectuur van Albert Speer zoals bijvoorbeeld megalomane verbouwingsplannen voor Berlijn? Veel minder bekend zijn de ideeën en plannen ten aanzien van planologie en landschapsarchitectuur. In opdracht van Himmler werd het Generalplan Ost opgesteld waarbij grote delen van Polen, Belarus en Oekraïne tot een ‘germaans’ landschap moesten worden omgevormd. Het hele landschap in het bezette oosten zou moeten worden ingericht als Wehrlandschaft: een militaire inrichting van het landschap om het te kunnen verdedigen tegen aanvallen van partizanen en het Rode Leger.

Maar ook in Nederland werd er tijdens de Duitse bezetting aan landschapsarchitectuur gedaan. Zo ligt er ten noorden van Arnhem, verstopt in de Veluwse bossen, een camouflage landschap dat één van Europa’s grootste vliegvelden aan het oog van de geallieerden moest onttrekken. Nog steeds staan daar ruim 200 -als boerderijen en schuren ogende- gebouwen die werden gegroepeerd in een aantal ‘dorpjes’. Deze vormen sinds 2007, na de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het grootste rijksmonument van Nederland.

Carola Hein is Hoogleraar geschiedenis architectuur, erfgoed, urbane studies en stedelijke ontwikkeling aan de TU Delft

Joachim Wolschke-Bulmahn is emeritus professor landschapsarchitectuur aan de universiteit van Hannover.

30 juni 2022, 20:00, Goethe Institut Rotterdam

Meer informatie