Verhaal van de stad

Varia

Volgend jaar wordt de omgevingsvisie in Den Haag vastgesteld. Hierin komen de keuzes te staan die we met elkaar maken op het gebied van bouwen, natuur, mobiliteit, energie en veiligheid. Daarom organiseert Platform STAD in samenwerking met het Team Omgevingsvisie van de gemeente Den Haag om over de omgevingsvisie in gesprek te gaan met diverse samenwerkingspartners.

Programma
De bijeenkomst wordt begeleid door Donatello Piras en directeur Platform STAD, Bram Heijkers. In het eerste deel wordt de stand van zaken en het proces van de omgevingsvisie Den Haag 2050 toegelicht. Verder volgen er twee inhoudelijke sessies voor de pauze om 15.30 en drie na de pauze. We sluiten rond 17.30 uur af met een samenvatting en vervolg op deze middag. Waarna we nog kunnen napraten en verder kennismaken tijdens de borrel.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn? Mocht u willen deelnemen, mail ons dan op info@platformstad.nl en geef in 1 of 2 regels aan waarom u interesse heeft. We hebben plaats voor twintig belangstellenden. Het STADgesprek is verder op uitnodiging, waaronder veel van hen eerder een bijdrage hebben geleverd aan de Omgevingsvisie.

Meer informatie