Warmtevisie & Vastgoed 2020

Symposium

Uiterlijk 2021 moet elke gemeente haar Warmtevisie voor de energietransitie op orde hebben. Samen met alle betrokken energie- en vastgoedpartijen moet hard gewerkt worden aan realistische en betaalbare oplossingen. Hoe? Dat hoort u op deze studiedag!

In 1 dag krijgt u een actueel overzicht van alle relevante aspecten. Wat is een Warmtevisie? Hoe houdt u deze actueel met het oog op de nieuwe Warmtewet 2.0? Wat is een slimme Kavelstrategie? Hoe speelt u als corporatie, investeerder, warmteleverancier en ontwikkelaar in op deze Warmtevisies? Hoe werkt u samen aan een realistische business case?

Topexperts geven de nieuwste inzichten en praktische handvatten voor het formuleren, actualiseren en realiseren van energiestransities op wijk- en gebiedsniveau.

Graag tot ziens op 18 november!

Meer informatie