WaterSchool Cabinet of Curiosities

Tentoonstelling

Op 14 november openen de KNAW en de Akademie van Kunsten i.s.m. Studio Makkink & Bey in het Trippenhuis een tentoonstelling gewijd aan water in al haar facetten. Tot juli 2023 is de tentoonstelling het decor voor rondtafelgesprekken met wetenschappers. Ook zijn er rondleidingen voor het publiek.

De tentoonstelling

De tentoonstelling WaterSchool Cabinet of Curiosities van Studio Makkink & Bey is geïnspireerd op “rariteitenkabinetten”. Deze rariteitenkabinetten, voorlopers van de hedendaagse musea, onstonden doordat verzamelaars objecten en artefacten verzamelden uit allerlei artistieke, wetenschappelijke en intellectuele stromingen om ze naast elkaar tentoon te stellen, zonder enige indeling of classificatie. Interactief en hands-on van aard, nodigden deze collecties actief uit tot verwondering terwijl ze tegelijkertijd dienden om een bepaald verhaal te vertellen over de wereld en haar geschiedenis.

De tentoonstelling in het Trippenhuis zet deze traditie voort en presenteert een selectie werken van uitgenodigde kunstenaars en ontwerpers, verenigd in het speculatieve kader van de WaterSchool. Binnen de tentoonstelling dienen deze als conversatiestarters, om discussies op gang te brengen over hoe wonen, leven en werken anders vormgegeven kunnen worden met water als overkoepelend thema.

Rondleidingen voor het publiek

De tentoonstelling is op een beperkt aantal dagen open voor publiek. Bezoekers worden dan onder begeleiding van een de betrokken ontwerpers/kunstenaars rondgeleid in het Cabinet of Curiosities. Deze rondleidingen zijn in het Engels en vinden plaats in het Trippenhuis op:

  • 12 december 2022 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
  • 16 januari 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
  • 13 februari 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
  • 13 maart 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
  • 17 april 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
  • 15 mei 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur

Rondetafelgesprekken met wetenschappers

WaterSchool Cabinet of Curiosities vormt van december 2022 tot juli 2023 het decor voor een reeks ontmoetingen tussen kunstenaars, wetenschappers en ontwerpers. Elke maand vindt een rondetafelgesprek plaats. Leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten zijn hierbij welkom.

Deze gesprekken zijn in het Engels en vinden plaats in het Trippenhuis op:

12 december, 19.30 – 21.00 uur, Rondetafel 1: H2O, de mens als een wandelend ecosysteem, en de rol van water in het behoud daarvan

16 januari 2023, 19.00 – 21.00 uur, Rondetafel 2: ​​​​​Drop by Drop, over ecologische voetafdrukken, klimaatmodellen en kantelpunten.

13 februari 2023, 19.00 – 21.30 uur, Rondetafel 3: Lunch Break, over landbouw en verzilting bij een veranderd klimaat

13 maart 2023, 19.00 – 21.30 uur Rondetafel 4: Fluent Tongues, de juridische status van oceanen, rivieren en andere waterlichamen

17 april 2023, 19.00 – 21.30 uur, Rondetafel 5: New Atlantis, architectuur als discipline, en hoe het veranderende klimaat het ontwerp van gebouwen kan en zal beïnvloeden.

15 mei 2023, 19.00 – 21.30 uur, Rondetafel 6: WaterSchool, de rol van het onderwijs in het leren van minder verspillende manieren om met water om te gaan.

Meer informatie