Werk- en studiedag WIJKMOTOR

Symposium

Veel sociale woonwijken zijn dringend aan verduurzaming toe. Dat is een complexe opgave. Zeker wanneer de wijk erfgoedwaarde heeft. Hoe kiezen we een kwalitatieve en ook betaalbare aanpak? En hoe zetten we de kwaliteit van wonen centraal en hebben we tegelijkertijd oog voor beeldkwaliteit? In het Kempenlab Wijkrenovatie gingen huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen in gesprek over scenario’s voor de toekomst.

Op dinsdag 1 oktober hoor je meer over inspirerende concepten voor een duurzame renovatie van wijken. Daarbij reiken we handvatten aan voor een integrale benadering, met aandacht voor de noden van particuliere eigenaars, beeldkwaliteit en het openbaar domein.

Sprekers zijn onder meer Reimar von Meding (KAW architecten), Tim Devos (Endeavour), Karina Van Herck (Agentschap Onroerend Erfgoed), Koen van Bockstal (BULK architecten), Kristof Gielen (Stad Gent), Dirk Somers (Bovenbouw architecten), Bart Boeckx (Groep Van Roey), Veerle De Meulenaer (VMSW) en Luc Stijnen (Sociale Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen).

Meer informatie