West Side Stories

Tentoonstelling

In de jaren zeventig botsten de bewoners van het Oude Westen heftig met het Rotterdamse stadsbestuur. De beleidsmakers wilden een moderne stad met ruimte voor kantoren in het centrum. De bewoners wilden betaalbare en gezonde woningen. Er volgden felle protesten. Samen met architecten Pietro Hammel en Nico Witstok deden buurtbewoners een tegenvoorstel om sloop te voorkomen. De gemeente ging akkoord en kocht hele straten op. Huizen werden samengevoegd en uitgebouwd. Er kwamen pleinen en speeltuinen. Er groeide een nieuwe visie op woningbouw door jonge architecten zoals Francine Houben. Het Oude Westen veranderde van een afgeschreven wijk in een internationaal voorbeeld voor stadsontwikkeling. West Side Stories geeft een beeld van de buurtprotesten met de posters en pamfletten. Er zijn interviews met betrokkenen en architecten. Op plattegronden is te zien hoe er geëxperimenteerd is met woonvormen, functiemenging en collectieve ruimten. Critici geven een eigentijdse herbeschouwing van deze periode in de tentoonstelling. ArchitectuurMaken, Studio Verter, Charlie Koolhaas en Bart Isings brengen het Oude Westen van nu in kaart. OMI organiseert in het kader van West Side Stories een reeks lezingen, debatten en filmvertoningen. De eerste in de serie is de boekpresentatie van ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ op 20 november in Leeszaal West. Ben Maandag beschrijft de ontwikkelingen in vijf stadsvernieuwingswijken en laat de betekenis ervan zien voor het tegenwoordige Rotterdam.

Meer informatie