Wim Goes Architectuur (BE)

Lezing / Debat

Lezing in de reeks Auditorium 18/19 over Architectuur & Materie.
Op donderdag 4 april spreekt Wim Goes over zijn ‘architectuur op mensenmaat’.

Het bijzondere aan de projecten van Wim Goes is de wijze waarop hij zijn architecturale ingrepen minutieus afstemt op de aanwezige context. Het gaat hierbij niet alleen over de ruimtelijke factoren die aanwezig zijn op de site en de beperkingen of mogelijkheden van het tijdsframe waarbinnen gewerkt wordt, maar ook -en vooral- de mensen die het gebouw in gebruik nemen en mee maken.

In de verschillende processen, van ontwerp tot en met het gebruik, krijgt de tijd een plaats. Hierbij is het proces inherent aan de architectuur en vormt ze er de basis voor. De mogelijkheid van verandering om in te spelen op veranderende gebruiken binnen seizoenen en de logica van de site, toont tevens een zekere tijdelijkheid aan.

In de projecten van Wim Goes is er een specifieke aandacht voor de m├ętier, de kunst van het bouwen, in een gekende en tezelfdertijd minder bekende materialiteit. Het eindresultaat is vaak loepzuiver, omdat de architectuur vertrekt van de fysische eigenschappen van de materialen zelf.

Er gaat een zekere menselijkheid uit van zijn projecten. Sociale structuren krijgen een plek en zijn zo meebepalend voor het bestaansrecht van de architectuur. Materialen die we begrijpen en waar we waardes aan hechten, vormen mee het gebouwde. Het collectief geheugen dat zich bindt aan de materialiteit van de architectuur.

Meer informatie