Woningbouw metropoolregio Amsterdam 2023

Symposium

Op 9 mei organiseert SPRYG Real Estate Academy het regio-event Woningbouw Metropoolregio Amsterdam. De woningnood in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is hoog. Tot 2040 moeten er maar liefst ruim 250.000 kwalitatief goede en duurzame woningen gebouwd worden. Maar waar? Wat betekent dat voor de mobiliteit en leefbaarheid? Wat zijn de actuele plannen en spelen we slim in op alle ambities? Hoe gaan we om met de huidige marktomstandigheden? Waar liggen kansrijke samenwerkingen?

Dat hoort u in 1 middag op deze 3e editie van Woningbouw Metropoolregio Amsterdam. Samen met MRA, wethouders, corporaties, ontwikkelaars en investeerders kijken we naar de meest relevante vraagstukken en grote gebiedsontwikkelingen zoals Haven-Stad. Van woningbouwproductie, mobiliteitsopgave, duurzaam en toekomstbestendig bouwen, hoge bouwkosten en onzekerheden, kansrijke samenwerkingsverbanden tot daadwerkelijke realisatie en tempo. Waar liggen de aandachtspunten en kansen?

Meer informatie