Petra Brouwer

Recensie —

Vakantie als ruimtelijk ordeningsinstrument

Als het aan de regering had gelegen waren de regels voor kustbebouwing begin dit jaar aangepast en zou er meer ruimte komen voor (bouw)activiteiten. Een storm van protest brak los en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) trok het voorstel in. Om een of andere reden bleek het geen effect te hebben. In verschillende dagbladen verschenen berichten over nieuw te bouwen vakantieparken in natuurgebieden. Hoe kon het zover komen? Petra Brouwer las Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920-nu van Mieke Dings.