ANBI

ANBI

Stichting Archined is culturele ANBI (RSIN 805345152). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
Verantwoording
Samenvatting Jaarrekening 2021
Inhoudelijk verslag 2021
Beleidsplan samenvatting