ArchiNed

Kritisch Onafhankelijk Community based

Stichting ArchiNed heeft tot doel het bevorderen en verspreiden van kennis van, en het bevorderen van het debat over stedenbouw, architectuur, en landschapsarchitectuur in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder.

ArchiNed (de website) is een onafhankelijk en kritisch online community based platform, met een ongebonden redactie, dat sinds 1996 actief is. ArchiNed artikelen worden geschreven door mensen uit het veld als ontwerpers, academici, studenten. ArchiNed ziet het als haar taak kweekvijver te zijn en een podium te bieden voor (nieuwe) schrijftalenten. De artikelen zijn gratis voor iedereen toegankelijk, zonder enige vorm van registratie.

Stichting ArchiNed
Postbus 674
3000 AR  Rotterdam
Nederland
email: office@archined.nl
telefoon: +31 (0)10 414 36 47

Meld je aan voor onze e-artikelen en/of rss-feed. We doen ook dingen op facebook, twitter, linkedin, en instagram

ArchiNed (de organisatie) is betrokken bij tal van initiatieven, zoals:

ArchiNed Podcast Pilot Project (2017 – )
Een onderzoek naar nieuwe vormen van architectuurkritiek door de inzet van podcasts.Doel hiervan is om te komen tot een laagdrempelige vorm van informatie-overdracht zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het niveau van de inhoud.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

ArchiNed Unplugged (2017 – )
Een reeks waarin films worden vertoond over grote en urgente ruimtelijke kwesties: verandering van het klimaat, schaarste van grondstoffen, de impact van technologische ontwikkelingen, de implicaties van zelforganisatie, en de ethiek van de ruimte. De films zijn de persoonlijke keuze van bezielde vakgenoten die de film inleiden, ze worden vertoond op een locatie die recht doet aan het onderwerp.
ArchiNed Unplugged 01 met Wim Wenders, Sebastião Salgado en Dirk Sijmons28 september 2017

Pruys-Bekaertprijs (2013 – )
Opgezet in 2013 met Designplatform Rotterdam ter stimulering van de architectuur- en designkritiek en ter bevordering van de dialoog tussen ontwerper, criticus en ‘het grote publiek’ over de betekenis van ontwerpen. Sinds 2016 zelfstandig voorgezet als de Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek. Zie de ArchiNed-artikelen met de tag Architectuurkritiek / Bekaertprijs.

LAK (Laboratorium Actuele Kunstkritiek) (2013 – )
Geïnitieerd door Domein voor Kunstkritiek en Rekto:Verso doet het laboratorium doet sinds 2013 onderzoek naar en experimenteert met alternatieve vormen en formats van kunstkritiek. Het LAK werkt samen met het Publishing Lab dat weer onderdeel is van het Institute for Network Cultures.

Uitgeverij van de Toekomst (2013 – 2015)
ArchiNed participeerde samen met Archis/Volume in project Uitgeverij van de Toekomst, een innovatieproject waarbij 120 bedrijven en organisaties uit de uitgeverswereld en media zijn betrokken.

ArchiTV (2012 – 2013)
Vanaf 2012 ontwikkelde ArchiNed een ‘TV-programma’ en ‘zond’ dat ‘uit’ via de website. Er werden 36 afleveringen gemaakt die te zien zijn op het Youtube-kanaal archinedtv.