ArchiNed

Kritisch Onafhankelijk Community based

Stichting ArchiNed heeft tot doel het bevorderen en verspreiden van kennis van, en het bevorderen van het debat over stedenbouw, architectuur, en landschapsarchitectuur in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder.

ArchiNed (de website) is een onafhankelijk en kritisch online platform, met een ongebonden redactie, dat sinds 1996 actief is. ArchiNed artikelen worden geschreven door mensen uit het veld als ontwerpers, academici, studenten. ArchiNed ziet het als haar taak kweekvijver te zijn en een podium te bieden voor (nieuwe) schrijftalenten. De artikelen zijn gratis voor iedereen toegankelijk, zonder enige vorm van registratie.

Stichting ArchiNed
Postbus 674
3000 AR  Rotterdam
Nederland
email: office@archined.nl
telefoon: +31 (0)10 414 36 47

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en/of rss-feed. We doen ook dingen op facebook, twitter, en linkedin

ArchiNed (de organisatie) is betrokken bij tal van initiatieven, zoals:

Pruys-Bekaertprijs (2012 – )
Opgezet in 2013 met Designplatform Rotterdam ter stimulering van de architectuur- en designkritiek en ter bevordering van de dialoog tussen ontwerper, criticus en ‘het grote publiek’ over de betekenis van ontwerpen. Sinds 2016 zelfstandig voorgezet als de Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek. Zie de ArchiNed-artikelen met de tag Architectuurkritiek / Bekaertprijs.

LAK (Laboratorium Actuele Kunstkritiek) (2013 – )
Geïnitieerd door Domein voor Kunstkritiek en Rekto:Verso doet het laboratorium doet sinds 2013 onderzoek naar en experimenteert met alternatieve vormen en formats van kunstkritiek. Het LAK werkt samen met het Publishing Lab dat weer onderdeel is van het Institute for Network Cultures.

Uitgeverij van de Toekomst (2013 – 2015)
ArchiNed participeerde samen met Archis/Volume in project Uitgeverij van de Toekomst, een innovatieproject waarbij 120 bedrijven en organisaties uit de uitgeverswereld en media zijn betrokken.

ArchiTV (2012 – 2013)
Vanaf 2012 ontwikkelde ArchiNed een ‘TV-programma’ en ‘zond’ dat ‘uit’ via de website. Er werden 36 afleveringen gemaakt die te zien zijn op het Youtube-kanaal archinedtv.