Archined

Kritisch Onafhankelijk Community based

Stichting Archined heeft tot doel het bevorderen en verspreiden van kennis van, en het bevorderen van het debat over stedenbouw, architectuur, en landschapsarchitectuur in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder.

Archined (de website) is een onafhankelijk en kritisch online community based platform, met een ongebonden redactie, dat sinds 1996 actief is. Archined artikelen worden geschreven door mensen uit het veld als ontwerpers, academici, studenten. Archined ziet het als haar taak kweekvijver te zijn en een podium te bieden voor (nieuwe) schrijftalenten. De artikelen zijn gratis voor iedereen toegankelijk, zonder enige vorm van registratie.
Niets missen? Meld je aan voor onze e-artikelen en/of rss-feed. We doen ook dingen op facebook, twitter, linkedin, en instagram

Archined (de organisatie) is betrokken bij tal van initiatieven, zoals:

Archined Unplugged (2017 – )

Een reeks waarin films worden vertoond over grote en urgente ruimtelijke kwesties: verandering van het klimaat, schaarste van grondstoffen, de impact van technologische ontwikkelingen, de implicaties van zelforganisatie, en de ethiek van de ruimte. De films zijn de persoonlijke keuze van bezielde vakgenoten die de film inleiden, ze worden vertoond op een locatie die recht doet aan het onderwerp.
Archined Unplugged 03 met met Maarten Gielen (ROTOR) over arbeid in de bouw met de film Taste of Cement (Ziad Kalthoum, 2017) bij Atelier van Lieshout, Rotterdam – 15 mei 2019
Archined Unplugged 02 met Adri Duivesteijn naar het Berlijn van de jaren twintig met de film Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (Walter Ruttmann, 1927) in Het Verhalenhuis, Rotterdam – 12 september 2018
Archined Unplugged 01 met Wim Wenders, Sebastião Salgado en Dirk Sijmons en de film The Salt of the Earth (Wim Wenders en Juliano Ribeiro Salgado, 2014) in Boerderij Ackerdijkse Plassen, Delfgauw 28 september 2017

Pruys-Bekaertprijs (2013 – )

Opgezet in 2013 met Designplatform Rotterdam ter stimulering van de architectuur- en designkritiek en ter bevordering van de dialoog tussen ontwerper, criticus en ‘het grote publiek’ over de betekenis van ontwerpen. Sinds 2016 zelfstandig voorgezet als de Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek. Voor derde editie (2019) van de Bekaertprijs wordt wederom samengewerkt met Designplatform Rotterdam. (Zie de Archined-artikelen met de tag Bekaertprijs.

Archined Podcast Pilot Project (2017 – 2019)

Een onderzoek naar nieuwe vormen van architectuurkritiek door de inzet van podcasts. Doel hiervan is om te komen tot een laagdrempelige vorm van informatie-overdracht zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het niveau van de inhoud.
Verslag.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

LAK (Laboratorium Actuele Kunstkritiek) (2013 – )

Geïnitieerd door Domein voor Kunstkritiek en Rekto:Verso doet het laboratorium doet sinds 2013 onderzoek naar en experimenteert met alternatieve vormen en formats van kunstkritiek. Het LAK werkt samen met het Publishing Lab dat weer onderdeel is van het Institute for Network Cultures.

Uitgeverij van de Toekomst (2013 – 2015)

Archined participeerde samen met Archis/Volume in project Uitgeverij van de Toekomst, een innovatieproject waarbij 120 bedrijven en organisaties uit de uitgeverswereld en media zijn betrokken.

ArchiTV (2012 – 2013)

Vanaf 2012 ontwikkelde Archined een ‘TV-programma’ en ‘zond’ dat ‘uit’ via de website. Er werden 36 afleveringen gemaakt die te zien zijn op het Youtube-kanaal archinedtv.

Ontwerp website 1996-2003 en logo: Fred Inklaar

Er waren eens….

ArchiNed’s founding fathers zijn Piet Vollaard, Robert Winkel, Peter de Winter en Hans Oldewarris die in 1996 ArchiNed bv lieten registreren.

“Op 4 september 1996 opende koningin Beatrix de Rotterdamse Erasmusbrug. Het zal ongetwijfeld een feestelijke gebeurtenis zijn geweest, maar wij waren er niet bij. We hadden die dag wel wat beters te doen. Wij waren elders in Rotterdam bezig om de eerste versie van de ArchiNed website van die ene computer die we toen hadden over te zetten naar onze internetserver. Daar hadden we het al met al behoorlijk druk mee. Toen het eenmaal zo ver was, hebben we ons eigen feestje gevierd. En hoewel we daarmee direct zondigden tegen een belangrijke regel die we onszelf hadden opgelegd; alleen schrijven over gebeurtenissen waar je zelf bij bent geweest, ging het eerste gepubliceerde nieuwsbericht natuurlijk wel over die brug.” Lees hier het verhaal over de eerste twaalf jaar van ArchiNed, opgetekend door Piet Vollaard in 2008.

De rest is geschiedenis. Op 27 november 2013 is ArchiNed bv omgezet naar Stichting ArchiNed. De stichting heeft tot doel het bevorderen en verspreiden van kennis van, en het bevorderen van het debat over stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur, vormgeving en e-cultuur in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder.

Website 2001

Ontwerp website 2003-2009: Taco Zwaanswijk, Interactive-Affairs

Ontwerp website 2009-2015: Studio Rogério Lira

Archined screenshot Homepage 2015

Ontwerp website 2015-2016 en logo: Pony Design Club

Archined screenshot Homepage 2017

Ontwerp website 2017-2018 : Pony Design Club

Archined screenshot Homepage 2019

Ontwerp website 2019- : Pony Design Club