Contact

Contact

Stichting Archined
Postbus 674
3000 AR  Rotterdam
Nederland
bezoekadres: Delftsestraat 9-1, Rotterdam
e-mail: office@archined.nl
e-mail redactie: news@archined.nl
telefoon: +31 (0)10 414 36 47
RaboBank: NL30RABO0311840159
BIC: RABONL2U
btwnr.: NL8053.45.152.B01

Ontwerp en techniek Archined website, beheer en logo
Pony Design Club

Copyright
Alle artikelen © de auteur / Archined, alle foto’s © de fotograaf. Archined doet haar best alle rechten en belangen van iedereen te respecteren. Mocht er toch iets mis zijn gegaan, dan worden rechthebbenden verzocht contact met ons op te nemen: office@archined.nl.
Wil je een artikel herplaatsen? Neem dan vooraf contact met ons op: office@archined.nl

ANBI
Archined is culturele ANBI (RSIN 805345152). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
Verantwoording
Beleidsplan 2016-2018 (samenvatting)
Samenvatting Jaarrekening 2017
Activiteitenverslag 2016

ISSN
Archined is als digitale, seriele uitgave ingeschreven in het ISSN-register (International Standard Serial Number) onder nummer 1574-8065

Kvk en Algemene voorwaarden
Archined is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 24267164.
Algemene voorwaarden van Archined zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam onder nummer: 202/97 . U kunt deze voorwaarden downloaden als pdf-bestand.
Fiscaal nummer (805345152).