Contact

Contact

Stichting Archined
Postbus 674
3000 AR  Rotterdam
Nederland
bezoekadres: Workspace, Museumpark 25, Rotterdam
pakjes: Archined,  p/a Museumpark 25, 3015 CB  Rotterdam

e-mail: office@archined.nl
e-mail redactie: news@archined.nl
telefoon: +31 (0)6 81176710

Rabobank: NL30 RABO 0311 8401 59
BIC: RABONL2U
Btw-nr.: NL8053.45.152.B01

ANBI

Archined is culturele ANBI (RSIN 805345152). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
Verantwoording
Samenvatting Jaarrekening 2020
Inhoudelijk verslag 2020

ISSN

Archined is als digitale, seriele uitgave ingeschreven in het ISSN-register (International Standard Serial Number) onder nummer 1574-8065

Kvk en Algemene voorwaarden

Archined is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 24267164.
Algemene voorwaarden van Archined zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam onder nummer: 202/97 . U kunt deze voorwaarden downloaden als pdf-bestand.
Fiscaal nummer (805345152).