Team

Dagelijks & bestuur

Dagelijks
Marina van den Bergen (directie/hoofdredacteur)
Paoletta Holst (redactie)
Lotte Haagsma (vliegende keep)
Wies Sanders (chef radio, tv en film)
Billy Nolan (vertaler, redacteur Engels)
Onze ArchiNed correspondenten
(ArchiNed zoekt altijd correspondenten. Stuur ons een email news@archined.nl over je idee, voorstel of specialisatie.)

 

Bestuur (onbezoldigd)
Marien de Langen (voorzitter)
Peter Jansen (penningmeester)
Han van den Born
Anne Hoogewoning
Dirk Sijmons