Team

Dagelijks & bestuur

Dagelijks

De Archined correspondenten
Marina van den Bergen (directie/hoofdredactrice)
Paoletta Holst (redactie)
Machteld Solinger (administratie)
Billy Nolan (vertaler, redacteur Engels)
Wies Sanders (cheffin radio, tv en film)
Lotte Haagsma (vliegende keep)

(Wil je voor Archined schrijven? Stuur ons een e-mail news@archined.nl over je idee, voorstel of specialisatie.)

Bestuur (onbezoldigd)

Han van den Born
Anne Hoogewoning
Peter Jansen (penningmeester)
Aura Luz Melis
Bianca Seekles (voorzitster)
Dirk Sijmons