ABC

Het ABC is het centrum voor architectuur en stedenbouw van Haarlem en de regio Kennemerland. Wij willen onze passie voor de bebouwde omgeving met u delen. Daarvoor organiseren we activiteiten en exposities voor jong en oud.

Activiteiten en Exposities
U kunt bij ons terecht voor exposities, lezingen, symposia, discussies, workshops en ook kinderpartijtjes. Als een expositie er zich voor leent, organiseren we interessante excursies. Architectuur en stedenbouw gaat bij ons over alle kunstvormen die daarmee samenhangen; interieurarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, en tuin- en landschapsarchitectuur.

'Museum'
Hoewel wij geen officieel museum zijn, accepteren wij sinds 1 juli 2018 wél de Museumkaart en kunt u ook bij ons gratis naar binnen. Dit komt omdat de Museumvereniging ons op grond van beleid, organsiatie en tentoonstellingen, heeft geaccepteerd als 'gelieerd lid'. Wij zijn daarmee vergelijkbaar als De Kunsthal in Rotterdam, en De Nieuwe Kerk en De Hermitage in Amsterdam.