Arc2 architecten

Arc2 architecten is een innovatief architectenbureau, actief in het ontwerpen van aansprekende projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap, brug en infrastructuur. Het bureau is gespecialiseerd in de integratie van technische en constructieve uitgangspunten in het ontwerp.

Voor ons is goede architectuur een synthese van drie belangrijke ingrediënten, namelijk ruimte, constructie en context. Vandaar de naam Arc2 (A = rcc, 2 staat voor kwadraat). Een duurzame aanpak vinden wij vanzelfsprekend. Dat is één van de redenen dat constructieve elementen een sterk sprekende plaats hebben in onze ontwerpen. Integratie van techniek en vormgeving leidt tot minder materiaalgebruik. Constructies blijven in al hun schoonheid zichtbaar en afwerking is vaak overbodig. Daarmee wordt ook ruimte bespaard. In het kader van de circulaire economie ontwerpen wij met toepassen van natuurlijke en te recyclen materialen en houden we rekening met een flexibel gebruik van gebouwen. De logica van de constructies laat het toe om ze eenvoudig voor andere functies geschikt te maken.