Atelier PRO architekten bv

Atelier PRO is een Haags architectenbureau waar circa 45 bevlogen vakmensen werken aan architectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur. Het bureau wordt geleid door architect-directeur Dorte Kristensen en drie partners Mira van Beek, Karho Yeung en Paul Vlaar.

Sinds de oprichting in 1976 is atelier PRO uitgegroeid tot een multidisciplinair bureau met een groot vakmanschap en sterke maatschappelijke betrokkenheid. We vertalen wat er om ons heen gebeurt in verrassende, verfijnde en contextuele ontwerpen voor architectuur, stedenbouw en interieur. Dit doen we zelfstandig, maar ook in samenwerking met partners uit andere disciplines.

Onze thuisbasis is een bijzondere duintuin in de Archipelbuurt van Den Haag. Door deze plek beseffen we hoe belangrijk de kwaliteit van de omgeving is. De locatie inspireert, en het verwezenlijkt het belang dat wij hechten aan de genius loci. Een contextuele benadering van architectuur is vanaf het prille begin onze drijfveer geweest. Vanuit deze beginselen maakt atelier PRO verrassende en grensverleggende architectuur. Het ligt ten grondslag aan onze naam PRO: Plan, Ruimte, Ontwikkeling.