BFAS

BFAS houdt zich bezig met stedelijke ontwikkeling. Met onze deskundigheid, flexibiliteit en betrokkenheid op het gebied van architectuur, stedenbouw en placemaking inspireren we diverse partijen en brengen deze bij elkaar.
Van investeerders tot bewoners, van gemeente tot initiatiefnemers.
Met als doel gebouwen, locaties en steden te ontwikkelen tot prettige duurzame leef-, woon- en werkomgevingen.
BFAS, Livable +Lovable