Bright

Bright is een laboratorium voor ontwerpend onderzoek. Wij zijn nieuwsgierig naar de ruimtelijke uitwerking van maatschappelijke transities. Wat is ons energiesysteem van de toekomst? Hoe ziet de wijk van morgen eruit? Waar komt ons voedsel vandaan? Dat zijn vragen die ons bezig houden.

Bright wil grip krijgen op onzekerheden van vandaag om handelingsperspectieven voor de toekomst te ontwikkelen. Dit doen we door onze observaties nauwkeurig te analyseren. Zij vormen de basis voor prototypes voor verder onderzoek. Scenario’s laten zien welke keuzes te maken zijn en wat hun invloed is. Aan de hand hiervan bepalen we ontwerp- en uitvoeringsstrategieën.

Bright agendeert de culturele aspecten van de grote transitieopgaven. Ruimtelijke ordening gaat ons allemaal aan en is een publieke zaak. We werken daarom samen met partners en opdrachtgevers aan de ontwikkeling van kennis. We zijn gecommiteerd aan onze projecten en voeden deze regelmatig met zelf geïnitieerde verkenningen.

Ook binnen het onderwijs verkennen we de ruimtelijke toekomst. Thijs bepaalt als hoofd opleiding de koers van de masteropleiding stedenbouw van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, en is verbonden aan het lectoraat Future Urban Regions. Gerjan is research fellow Architectuur en Circulair Denken aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst, en docent Research aan de master INSIDE van de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst in Den Haag.