Delva Landscape Architects

VISIE

Volgens Heraklitus — een van de eerste grote filosofen — stroomt alles, is alles voortdurend in beweging, is alles steeds weer wordend (Panta Rhei). Er is geen begin en er is geen einde, er is alleen het dynamische nu.

De strijd om het bestaan laat haar sporen na in het landschap. De ruimte die ons ter beschikking staat is van origine onbegrensd, het land dat we bewonen heeft van nature geen bestemming, het gebied dat we ons hebben toegeëigend was ooit niemandsland.

Om te overleven verdeelt de mens de beschikbare ruimte, geeft het land een bestemming en zet het gebied naar zijn hand. Enerzijds vormt het landschap de mens; het gebied waar mensen zich vestigen is van invloed op hun gewoontes en gebruiken. Anderzijds vormt de mens zijn landschap; bewoners cultiveren hun habitat en geven deze daarmee hun specifieke betekenis. In de indeling en inrichting van het landschap en het karakter van het volk is dat voortdurende proces waarneembaar. De hoedanigheid van iedere omgeving is dus het gevolg van het voortdurende interactieve proces tussen mensen onderling en de mens en de natuur. Daardoor heeft ieder gebied haar eigen kenmerkende geschiedenis, elke plek haar unieke verhaal.

Het landschap is een afschrift van onze geschiedenis, een uiting van cultuur. Bepalend voor de identiteit van haar bewoners. Het landschap is voor DELVA Landscape Architects een levende, oneindige bron van energie en inspiratie.

MISSIE

Ons doel is om betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap en de belevingskracht van het landschap te versterken.

Belangrijk uitgangspunt en voeding voor onze ideeën en ontwerpen is ook de eigenheid van de plek. Wij geven onszelf daarom de opdracht om het landschap door en door te leren kennen en te beleven. Die grondige landschapsanalyse levert ons naast uw programma van eisen het materiaal om het landschap zowel bruikbaar als beleefbaar in te delen en in te richten en daarmee opnieuw kenbaar te maken aan iedereen die er is, er komt en er dagelijks aan voorbijgaat.

Het landschap is geen blanco, onbeschreven blad. Geen enkel type landschap, van de lage moerasdelta tot de hoogste bergvlakte, van het onbewoonde eiland tot de dichtstbevolkte metropool kunnen we louter rationeel benaderen.

Het landschap staat voor het verlangen van de mens naar vrede, veiligheid en paradijselijke schoonheid.