FARO architecten

Als je niet voor mensen bouwt, voor wie dan wel? Door de alledaagse leefomgeving mooier te maken, dragen wij bij aan het levensgeluk van velen.

In ons Alledaags Utopia staat de mens cen­traal. Voor wie doe je het eigen­lijk? En, gelukkig steeds vaker, mét wie? We bouwen altijd in een omgev­ing en altijd in samen­hang met de maatschap­pij die ons omringt. We bouwen met stads­be­won­ers, voor kinderen, in dor­pen, langs het water of in het bos. We zoeken draagvlak, de resul­taten van ons werk zijn immers voor iedereen. Geen icoon voor een enkel­ing, liever voor velen iets goeds: bruik­baar, pret­tig, toe­ganke­lijk en begrijpelijk.

Onder­weg zoeken we naar wegen om ons werk nog duurza­mer te maken, in de brede zin van het woord: zuiniger, mooier, flex­i­beler, beter, sterker, groener, schoner… we onder­zoeken het nieuwe, we koesteren de waarde van een­voud, we willen de mid­de­len beheersen.

Wat we maken moet hun gebruik­ers goed passen. Soms licht en luchtig, dan weer ste­vig en robu­ust. We kiezen de stijl die past. Er zit altijd iets in van onszelf maar het is niet een­duidig en laat een ieder de keus hoe het te lezen. En, neem een gebouw niet al te serieus, een gebouw is geen the­o­rie, een rel­a­tiv­erende knipoog of een beetje humor doet een mens goed. Want door het alledaagse beterte maken, willen wij bij­dra­gen aan het lev­ens­geluk van mensen. Oftewel ‘als je niet voor mensen bouwt voor wie dan wel?’