Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten

Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten is een middelgroot bureau waarin een stabiele en gedreven groep medewerkers op professionele wijze aan de diverse projecten werkt. We werken in REVIT, zijn vertrouwd met BIM en hebben ruime ervaring met diverse procesvormen van ontwerpen en bouwen.

Ons vak bestaat uit het realiseren van goede gebouwen.

Als architect heb je samen met de opdrachtgever een grote verantwoordelijkheid voor de bebouwde omgeving: de omgeving waarin mensen wonen, werken en leven. De dialoog met de opdrachtgever en een zorgvuldige inpassing van het ontwerp in de omgeving spelen daarom een belangrijke rol in ons werk.

We streven naar gebouwen met een eigen karakter, een bijzondere ruimtelijkheid en een zorgvuldige, duurzame afwerking. Het zoeken naar de essentie staat daarbij voor elke opgave centraal. Hieruit ontstaan eenvoudige en krachtige concepten, die zo kritisch en consistent als mogelijk worden uitgewerkt.

We geloven in de waarde van architectuur, in het belang van de kwaliteit van gebouwen.