HOSPER

HOSPER is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur, stedenbouw, openbare ruimte en industrieel ontwerp. In ons bureau vallen de grenzen tussen de vakgebieden weg. Vanuit het denken over en vormgeven aan de kwaliteit van de ruimte worden ze tot aspecten van een zelfde vakdiscipline. Hierdoor werkt ons bureau aan een divers pakket van opgaven, van masterplannen tot het ontwerpen van meubilair voor de buitenruimte: in de stad, aan de stadsrand of ver daarbuiten. Onze multidisciplinaire opzet, waarbij de verschillende disciplines in één ruimte aan de diverse opdrachten werken, waarborgt het bekijken van de opdrachten vanuit verschillende invalshoeken. Daardoor kunnen ontwerpingrepen op een hoger schaalniveau meteen getoetst worden op hun mogelijke consequenties op een lager schaalniveau, en vice versa.

HOSPER is een ontwerpbureau dat graag samenwerkt en haar plannen dus niet op de ‘zolderkamer' maakt. Dit doen we met de opdrachtgever, de betrokken specialisten en met bewoners en belanghebbenden die kennis uit het gebied inbrengen en vaak een toets leveren voor de koers van het plan. HOSPER verweeft haar communicatie met alle partijen in het ontwerptraject en haar open planprocessen.

HOSPER wil toonaangevend zijn. Dit betekent dat er hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan de projecten en producten. Deze eisen zijn in de loop van de tijd gegroeid, met als bewijs hiervan de gerealiseerde projecten en producten. Deze vormen de maatstaf voor de te leveren diensten.