HOSPER landschapsarchitectuur

De onbebouwde ruimte is de basis van onze ontwerpen.
HOSPER is een bureau voor landschapsarchitectuur met affiniteit voor stedenbouw. Wij ontwerpen buitenruimten, objecten en landschappen van uiteenlopende schaalniveaus in de stad, aan de stadsrand en ver daarbuiten. Wij maken zorgvuldige ontwerpen met een sterke identiteit, die vanzelfsprekend toekomstbestendig en klimaat adaptief zijn, maar bovenal aantrekkelijk voor mensen, planten en dieren.

Wij redeneren vanuit de kwaliteit van de plek.
Elke plek en elke opgave is uniek. Onze ontwerpen passen bij de natuur- en cultuurhistorie van de plek én bij de eisen die de huidige tijd stelt. In onze ontwerpen zoeken we naar de balans tussen natuur en cultuur, historie en eigentijds, vormgeving en flexibiliteit, expressie en vanzelfsprekendheid, functionaliteit en speelsheid, robuustheid en verfijndheid. HOSPER heeft geen dogmatische ontwerpstijl; met doordachte keuzes komen onze ontwerpen tot bloei.

Samenwerking en een open dialoog zijn essentieel.
Binnen ons bureau werken ontwerpers met verschillende achtergronden samen. En in onze projecten werken we samen met uiteenlopende specialisten, waaronder architecten, stedenbouwkundigen, ingenieurs, kunstenaars en ecologen. Voor het goed functioneren van een plek, is het betrekken van bewoners en ondernemers bij het ontwerp belangrijk. Gedurende het planproces bevragen we hen, luisteren grondig, testen met hen het ontwerpvoorstel en geven antwoorden. Zo halen we stap voor stap de essentie naar boven en brengen wij de verschillende betrokkenen op één lijn.

Wij zijn gericht op realisatie.
HOSPER maakt ambitieuze ontwerpen met beeldbepalende materialen en vegetaties. Onze ervaring en ons gevoel voor technische en financiële haalbaarheid, planning en draagvlak zorgt dat onze projecten zowel ambitieus als haalbaar zijn.