Jo Coenen Architects & Urbanists

Jo Coenen Architects & Urbanists (JCAU) werd in 1979 opgericht in Eindhoven, waar directeur Jo Coenen eerder aan de Faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit zijn diploma behaalde. Een tiental jaren later verlegde Coenen, naar aanleiding van het Céramique masterplan, zijn spoor naar Maastricht. Sindsdien is het bureau betrokken geweest bij vele - zowel zeer omvangrijke als meer kleinschalige - projecten in binnen- en buitenland.

JCAU is erop toegerust architectuur en stedenbouw van en voor de stad te maken. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar plekken en comfort, naar de mens en zijn omgeving en naar intimiteit en herkenbaarheid, ongeacht de schaal van het project. Het kan gaan om een kleine villa, om publieke ruimten zoals een bibliotheek, theater of café, of om een stadsontwerp. Deze ervaring met het ontwerpen en realiseren van gebouwen en hun omgeving gaat gepaard met liefde voor de architectonische traditie tot in detail en materiaalgebruik.

Op de tekentafels worden niet alleen villa's, (publieke) gebouwen en stukken stad ontworpen, er wordt ook onderzoek verricht naar hergebruik van gebouwen, naar oplossingen voor infrastructurele vraagstukken, of naar de inrichting van de openbare ruimte. Maar met name wordt er gezocht naar de sierlijke invoeging van nieuwe elementen in bestaande omgevingen. De wisselwerking tussen gebouw en stad staat centraal in JCAU’s ontwerpen. Onder meer door terugkerende elementen te introduceren wordt getracht tot een samensmelting te komen van de uiteenlopende ontwerpen en de bestaande context in een plan.

Door middel van zijn ontwerpen, gedurende zijn Rijksbouwmeesterschap, in de rol van professor en sinds kort als curator-directeur van IBA Parkstad, treedt Coenen op als pleitbezorger voor meer historisch besef, meer diepgang en meer gevoel voor continuïteit. 'Onze oude Europese cultuur heeft als geen andere het belang van het mooie evenwicht van kunsten, kennis, cultuur en sociale verhoudingen verdedigd en in mijn werk probeer ik dit voort te zetten.'