LEVS architecten

Wij werken vanuit het besef dat architectuur en stedenbouw grote impact hebben op onze omgeving, op mensen, de samenleving als geheel en het milieu. Die verantwoordelijkheid integreren we in de uitwerking van onze opdrachten en in de wijze waarop wij als bureau ondernemen. Wij laten ons uitdagen door complexe vraagstukken, waarbij onze ambitie ligt in het vinden van verrassende oplossingen die een resultaat opleveren dat meer biedt dan vooraf bedacht was. Ons streven is het ontwerpen van gebouwen en gebieden waar bewoners en gebruikers met liefde wonen, werken en verblijven en waarin functionaliteit, esthetiek en duurzaamheid optimaal verweven zijn.

LEVS architecten werd in 1989 als Loof & van Stigt Architecten opgericht. Sinds 2009 heet het bureau LEVS architecten. De drie partners van LEVS, Marianne Loof, Adriaan Mout en Jurriaan van Stigt, zijn als architecten intensief bij de projecten betrokken. Ons werkterrein is breed en beslaat onder andere woningbouw, zorg- en onderwijsgebouwen en stedenbouw. Zowel in stedelijke als landelijke gebieden werken we aan nieuwbouw, hergebruik en restauratieprojecten. Door het brede werkterrein van het bureau hebben we ook de expertise om complexe gemengde opgaven met bijzondere programma’s op te pakken. Onze projecten kenmerken zich niet door een vast ontwerphandschrift. De leidraad van ons bureau is altijd om gebouwen met zorg te ontwerpen, te detailleren en uit te voeren en deze een verbinding te geven met de plek en de omgeving.