LIAG architecten en bouwadviseurs

LIAG is een integraal werkend architectenbureau met een eigen bouwadvies afdeling en is gevestigd in Den Haag. Samen met haar opdrachtgevers behaalt LIAG het maximale resultaat binnen de geformuleerde kaders en ambities. De professionaliteit van LIAG is in de praktijk zichtbaar in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces.


LIAG heeft niet alleen veel kennis van zaken, maar is ook gepassioneerd voor het vak en enthousiasmerend in de samenwerking met haar opdrachtgevers en gebruikers. Want wat uiteindelijk telt is dat de architectuur een wezenlijke bijdrage levert aan datgene wat de opdrachtgever wil bereiken. 
Het is voor LIAG vanzelfsprekend om met een kritische blik een bijdrage te leveren aan de gebouwde omgeving. LIAG kiest voor samenhang in architectuur, van interieur tot stedenbouw en realiseert gebouwen waar alle gebruikers goed kunnen functioneren en gelukkig kunnen zijn. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het beheersen van de totale kosten voor de gebouweigenaar en duurzaam en onderhoudsvrij bouwen, waarbij wij werken binnen gestelde budgetten en planningen.


Samen met haar opdrachtgevers, creëert LIAG duurzame en gezonde gebouwen met een positieve uitstraling voor de gebruikers en de omgeving. Een aangenaam en herkenbaar leef- en werkklimaat met een eigen karakter. In deze gezonde omgeving kunnen gebruikers zich optimaal ontwikkelen.
De duurzame en integrale huisvestingsoplossingen van LIAG houden rekening met de totale levensduur van een gebouw. Hierin centraal staan functionaliteit, het gebouwgebruik inclusief de gebouwexploitatie en de gebruiker. Het product van de werkwijze van LIAG zijn inspirerende gebouwen en daarmee enthousiaste en gelukkige gebruikers.