Buro Lubbers Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

Buro Lubbers is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Sinds 1993 ontwerpt het bureau projecten op elk schaalniveau, voor zowel publieke als private opdrachtgevers. De kenmerken van het bureau zijn: een multidisciplinaire aanpak, een vernieuwend vakmanschap, een scherpe analyse, een stoere en poëtische vormentaal en een kritisch oog voor detaillering. Een enthousiast team verzorgt een totaalproduct van schetsontwerp tot uitvoeringsbegeleiding.

Analyse, concept, ontwerp en ambacht. Dat zijn de instrumenten waarmee Buro Lubbers zijn opgaven beheerst van prille ideevorming tot het laatste detail, van stedenbouwkundig masterplan tot de inrichting van parken, pleinen en tuinen. In de analysefase wordt de essentie van de opgave onderzocht. Wat is precies de vraag van de opdrachtgever? Waar gaat de opgave in de kern over? Elke opgave wordt vervolgens benaderd in relatie tot de specifieke kenmerken van de omgeving: de genius loci. Vorm ontstaat zo als een logisch gevolg of als een reactie op de specifieke kenmerken van de plek en wordt dus niet uit louter vormwil ‘toegevoegd’. Tijd en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke ontwerpinstrumenten. Bij elke stap van het ontwerpproces wordt bovendien ruim aandacht besteed aan de detaillering, de beheeraspecten en het materiaalgebruik. Deze strategie leidt tot verrassende concepten, die in hun ogenschijnlijke eenvoud de identiteit van een locatie krachtig en herkenbaar neerzetten. Met ambitie en realiteitszin boort Buro Lubbers zo zijn creatieve potenties aan voor de ontwerpopgaven van vandaag.