buro MA.AN

MA.AN ontwerpt, adviseert en werkt samen. Stedenbouw, beeldende kunst, landschap en architectuur; perspectief op de opgave, verbeelding van de ruimte. Samenwerking schept de mogelijkheid de opgave te verdiepen. Betekenis te geven aan de gelaagdheid van dorp, stad en landschap.

MA.AN is opgericht in april 2002 en is een interdisciplinair ontwerpbureau, gevestigd in Zwolle en Rotterdam. Ons werk speelt in op concrete opgaven in de samenleving, die we benaderen vanuit de disciplines stedenbouw, landschap, beeldende kunst en architectuur. Als ruimtelijk ontwerpers versterken wij de ruimtelijke en functionele kwaliteit van stad en dorp. Wij laten ons inspireren door het verleden en heden en vertalen dit naar een duurzame en robuuste planvorming voor de toekomst. Inhoudelijk zijn we in staat om vanuit verschillende disciplines alle facetten van het vakgebied te overzien en te onderzoeken. Vanuit een conceptuele benadering ontwikkelen wij, in relatie tot de opgave, de gebruiker en de ruimtelijke context, een visie waarbij de ruimtelijke beleving centraal staat. Wij ontwerpen en onderzoeken op alle schaalniveaus en onze projecten zijn zeer divers: van stedenbouwkundige- en landschappelijke visies en -plannen tot inrichtings-, uitvoeringsplannen en beeldkwaliteitplannen.