Maas Architecten b.v.

Opdrachtgever

Wij maken bijzondere architectuur voor bijzondere opdrachtgevers. Met onze kennis, ervaring en intuïtie komen wij tot ontwerpen die verrassen en nieuwe inzichten geven. Iedere opdracht geeft een verrijking. Wij besteden veel tijd aan onderzoek en aan het ontwikkelen van een concept dat past bij de opdracht, de opdrachtgever en bij de plek.

Context

In iedere opdracht bepaalt de context het ontwerp. Die context is de verzameling van alle belangrijke factoren, zowel interne als externe. Er zijn externe factoren zoals afmetingen en vorm van het kavel, de bezonning, windrichting en het uitzicht, maar ook de aanwezige infrastructuur en de kwaliteiten van het omringende landschap en/of de stedelijke bebouwing. En er zijn interne factoren zoals de aard van het gebruik, het karakter van de gebruikers, de interne communicatie en de relaties tussen interieur en exterieur. Alle factoren samen vormen de basis ingrediënten voor het ontwerp. Ze worden gewogen, gewaardeerd en geïnterpreteerd.

Beleving

Even stilstaan en genieten van de steeds wisselende gedaantes van de natuur, omlijst door het kader van een kozijn. Zichtlijnen van binnen naar buiten of zelfs van buiten naar buiten via binnen en natuurlijk van binnen naar binnen. Ze leggen contacten, maken communicatie en het ervaren van de ruimte mogelijk. Een vide, een overstek, een glasstrook. Het zijn enkele architectonische ontwerpelementen die gebruikt worden om de overgangen tussen binnen en buiten, tussen verschillende ruimtes of functies te markeren. Slim, strategisch of subtiel toegepast dragen ze bij aan de beleving van de ruimtes en van de omgeving. Een beleving die geruststelt maar die ook kan ontroeren.

Architectuur

In een goed ontwerp is het goed toeven, onder alle omstandigheden. Ruimtelijke kwaliteit moet in onze visie niet alleen leiden tot een maximale belevingswaarde voor de gebruiker maar ook voor de omgeving. Onze architectuur is eigenzinnig, eigentijds en altijd op maat. In de aandacht voor de rangschikking van volumes, de materialisatie en de detaillering wordt betekenis gegeven aan de context. Om onze architectuuropvatting te kunnen realiseren, gebruiken wij soms onconventionele middelen om op inventieve wijze toch te kunnen voldoen aan ogenschijnlijk belemmerende randvoorwaarden.

Handschrift

Wij werken met verschillende ontwerpers, ieder met een eigen handschrift. En hoewel iedere opgave uniek is, zal iedere ontwerper de context daarvan anders interpreteren. Zo is de een sterk in een conceptuele benadering van de opgave en excelleert de ander in een autonome architectonische uitwerking of zoekt juist een maximale aansluiting op de omgevingsfactoren. Toch is er sprake van een herkenbare architectuur. Intensief en confronterend ontwerpoverleg tussen de ontwerpers zorgt voor een uitwisseling van de beste ideeën maar ook voor een samenhangende bureausignatuur. Collegiale consultatie of intensieve samenwerking leidt tot maximale kwaliteit met aandacht voor alle ontwerpdetails.

Organisatie

Het team van Maas Architecten bestaat uit 15 medewerkers. Voor iedere opdracht stellen wij een projectteam samen bestaande uit een ontwerper, een projectleider en tekenaars. Daarnaast zorgen verschillende medewerkers met een specifieke functie voor de projectondersteuning. Zo zijn wij in staat om projecten vanaf de initiatieffase tot na de oplevering te begeleiden.

Professie

Professionaliteit is onontbeerlijk voor een eigentijdse en toch duurzaam gewaardeerde architectuur. Ons team beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van bouwtechnieken en –methodieken maar ook van procesmanagement. Wij streven bij voorkeur naar een integraal ontwerpproces waarbij wij in een vroeg stadium de relevante adviseurs betrekken. Dan wordt niet alleen onze kennis maar ook die van anderen slim ingezet voor een maximaal haalbaar resultaat. Wij zoeken dan naar de grenzen van de mogelijkheden binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beschikbare kennis van techniek.

Faciliteiten

Voor het maken van een goed ontwerp, het presenteren daarvan aan opdrachtgevers en het laten toetsen door de autoriteiten is een goed geoutilleerd bureau nodig. Wij beschikken over de modernste apparatuur. Maar voordat wij met onze computers en de nieuwste software de projecten in 2D en 3D uittekenen, geven wij veel aandacht aan de schetsfase. Hierin zijn de handschetsen een essentieel middel om vanuit de factoren die de context bepalen een ontwerp te creëren. Daarnaast geven maquettes in de verschillende ontwerpfases een goed driedimensionaal beeld van de ruimtelijke betekenissen van de handschetsen.