Radartoren Architectuur

Radartoren Architectuur, voorheen MHA, werkt al meer dan 20 jaar aan woningbouwopgaven
in stadsvernieuwings-, stedelijke transformatiegebieden en op na-oorlogse woonlocaties. Daarnaast wordt er gewerkt aan renovatie, interieur, stedenbouwkundige en utilitaire projecten. De laatste tijd is het bureau ook betrokken bij woningbouw in combinatie met zorgprogramma's.
Er wordt gewerkt in heel Nederland met woningbouwverenigingen zoals Het Oosten en IJmere in Amsterdam, Elan Wonen in Haarlem, Volkshuisvesting in Arnhem, IN-Wonen in Groningen en ontwikkelaars zoals AM Wonen, BAM, NS Vastgoed, Rabo Vastgoed, Kristal, Delta Forte etc.

Werkwijze en visie
Radartoren Architectuur staat voor een kritische houding ten opzichte van de opgave met respect voor de bestaande situatie en sociale context. Door innovatie en creatieve oplossingen worden gebouwen en plekken ontworpen die voldoende ruimte laten voor initiatieven van gebruikers.
In het ontwerp wordt meer met modellen en strategie├źn gewerkt dan met vooropgezette beelden. Door middel van computersimulaties en maquettes wordt samen met de opdrachtgever gezocht naar het juiste antwoord op de gestelde vraag. Het bureau heeft een grote ervaring met projecten met een sterk sociale context. Inspraak en buurtoverleg wordt daarom niet als last ervaren, maar als mogelijkheid om het project te laten wortelen in de omgeving.
Afhankelijk van de opgave wordt een project helemaal binnen het bureau uitgewerkt of deels ontwikkelt met een facilitair- of adviesbureau. Ook in dat laatste geval begeleidt Radartoren Architectuur het project intensief van de eerste schets tot en met de oplevering (toezicht) en nazorg.
Afhankelijk van de opgave werkt Radartoren Architectuur geregeld samen met stedenbouwkundigen (supervisors), landschapsarchitecten en kunstenaars.

Duurzaamheid en sociale samenhang
Radartoren Architectuur is actief in na-oorlogse wijken zoals Paddepoel in Groningen, Schalkwijk in Haarlem en Malburgen in Arnhem en heeft studies verricht voor het Slachthuisterrein in Zaandam, Prinsenhof in Leidschendam en het oude HTScomplex in Bos en Lommer. Bij al deze projecten speelde hergebruik, duurzaamheid, sociale cohesie van de buurt, fasering en flexibiliteit een grote rol. Onlangs is het bureau genomineerd voor het BNA gebouw 2008 en de Philippe Rotthier prijs 2008 voor de beste buurt van Europa. Dit jaar wordt de prijs toegekend aan projecten die vanuit de Europese traditie in stadsontwerp en duurzaamheid, nieuwe functies in het woonprogramma heeft weten te integreren (mixed-use urban neighborhoods). Verder is het bureau door het lidmaatschap van Booosting betrokken bij de werkgroep 'Transformatie van kantoren'.

Specialisatie
Marco Henssen is sinds de start van zijn loopbaan als architect gefascineerd door de transformaties van gebouw en omgeving. Zo werkte hij begin jaren negentig als ontwerper/projectleider bij het Delftse architectenbureau Cepezed aan het Entrepotgebouw in Rotterdam, een pakhuis dat verbouwd werd tot woon-, kantoor- en winkelgebouw.
Transformatie is meer dan renovatie. Het betekent dat wat er al is, samen met de ingreep, een nieuwe werkelijkheid vormt. Dit kan betrekking hebben op een woning maar ook op een moeilijke stedenbouwkundige locatie. Het is daarom van belang de omgeving mee te ontwerpen.
Marco Henssen verzet zich tegen de tendens om zoveel mogelijk te slopen en alleen de 'makkelijke' objecten te laten staan. Juist weerbarstige objecten zijn vaak specifiek voor een locatie en daarmee aanleiding voor interessante ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen voor de artefacten, maar ook voor de mensen die er wonen. De betrokkenheid van bewoners vormt een bron van energie die je als ontwerper moet gebruiken. Het informele aspect speelt daarom ook altijd een belangrijke rol in ons werk.